Mühlböck 603

Kuivati tüüp 603 on loodud just nimelt selleks, et rahuldada täielikult teie praegusi ja tulevasi vajadusi. Te saate parameetreid ise valida, võttes aluseks:

  • kõige lühema füüsikaliselt võimaliku kuivatamisaja
  • puidu võimalikult hea kvaliteedi
  • elektrienergia minimaalse tarbimise
  • soojusenergia minimaalse tarbimise

MÜHLBÖCKi kuivati tüüp 603 puhul on võimalik ilma kuivatamisaja pikendamiseta ära kasutada madala temperatuuriga soojusenergiat