Postitatud

Ökonoomne juba põhimõttelt: õige energiatarbe ja kvaliteediga puidukuivatid

Kaks suurimat kulutegurit puidu kuivatamisel on soojus- ja elektritarve. Puidukuivatite üldise kulutõhususe hindamisel on oluliseks lisateguriks ka kuivatamise kvaliteet. 1306 PRO kuivatussüsteemi näol on Mühlböck (Eberschwang/Austria) töötanud välja süsteemi, mis ületab kõiki varasemaid süsteeme nii oma energiasäästlikkuse kui ka kuivatuskvaliteedi poolest.

“Meie innovatsioonide eesmärgiks on muuta kliendid edukamaks ja veelgi konkurentsivõimelisemaks. Selleks läheb vaja süsteeme, mis on töötatud välja spetsiaalselt meie klientide praeguseid ja tulevasi nõudmisi silmas pidades,” selgitab tegevjuht Richard Mühlböck koos Eesti turu eest vastutava Aare Randperega.

25% ja rohkemgi soojusenergiat säästev puidukuivati 1306 PRO

 

Puidukuivatid 1306 PRO kaks korda energiasäästlikumad

Lisaks madalamale energiatarbele on 1306 PRO puidukuivatite ainulaadse konstruktsiooni tõttu ka soojustarve 25% väiksem ja isegi rohkem, nagu väidavad kasutajad, ilma kuivatusprotsessile piiranguid seadmata.

See on saanud võimalikuks ühelt poolt tänu soojustagastussüsteemile, mis on sisse­puhke- ja väljalaskeõhu üksustes asuvate ventilaatoritega kombineerituna turul pakutavatest, võrreldavatest Classicu süsteemidest palju tõhusam. Sõltuvalt kuivatuspartiist ja välistemperatuurist on Mühl­böcki kinnitusel võimalik säästa ca 15%.

Täiendavad 10% soojussäästu saavutatakse kütteregistrite ning sissepuhke- ja väljalaskeõhu üksuste innovatiivse paigutusega, tänu millele kasutatakse kuumutatud õhk süsteemis 100% just kuivatamiseks. See ka eristab 1306 PRO kuivatuskambrit olemasolevatest süsteemidest, milles kuumutatud kuivatusõhk väljub õhuringlusega ühes suunas, ilma kasutamata.

Optimeeritud õhuvooluga täiuslik kuivatus­kvaliteet

Parima ja ühtlaseima kuivatustulemuse saavutamine on võimalik vaid siis, kui õhujaotus ja -vool hoitakse kuivatuskambris optimaalsena. Juba nimetatud aktiivne sissepuhke- ja väljalaskesüsteem kombineerituna optimeeritud õhuvooga ventilaatorite laba- ja haardealal, ventilaatorite optimaalne paigutus ja vertikaalselt paigaldatud kütteregistrid tagavad ühtlase õhuvoo läbi kõikide puiduvirnade 1306 PRO puidukuivatites.

“Välisspetsialistidega koostöös ning läbi viidud hulgaliste õhuvoolusimulatsioonide toel saavutas Mühlböcki teadus- ja arendusosakond lahenduse, mis tagab suurepärase õhujaotuse kogu virna ristlõikel ja seeläbi ühtlase kuivatuse,” ütleb Mühl­böcki müügijuht.

Spetsiaalselt valmistatud lahendused

See, mida Mühlböck on juba pikka aega praktiseerinud, st täpselt kliendi vajadusteks loodavate spetsiaalse konfiguratsiooniga kuivatussüsteemide valmistamist saab 1306 PRO süsteemiga veelgi täiuslikumalt rakendada.

Õhukestest, kõrgtehnoloogia nõuetele vastavatest pehmest okaspuupuidust toodetest kuni värvusele seatud erinõuetega lehtpuupuiduni. 1306 PRO puidukuivatid võimaldavad kombineerida kõrge tootlikkusega seadmestikku täiusliku kuivatus­kvaliteediga lahendusteks.

Tõhus ressursikasutus – ületades klientide ootusi

On ka mainitud, et puidu kuivatamise valdkonnas pole energiasäästlikkus üksnes majanduslik tahk, vaid ka äärmiselt oluline keskkonnakaitse aspekt. “Puidukuivatussüsteemide juhtiva tarnijana soovime müüa oma klientidele lahendusi, mis on ühest küljest ülimalt ökonoomsed, kuid samas funktsioneerivad sujuvalt ka 20 aasta pärast. Ressursside hoolika kasutamise teema muutub tulevikus üha olulisemaks ning oma puidukuivatiga 1306 PRO oleme astunud selles suunas esimese sammu,” lisab Aare Randpere.

Paljud kliendid nii Eestis kui ka välismaal on juba näidanud üles oma usaldust 1306 PRO kuivatuskambri suhtes ja võivad kinnitada selle süsteemi säästlikkust, jõudlust ja kuivatusomadusi.

Seadme soetamisel ei ole kõige olulisem seadme ostu hind. vaid lõppkokkuvõttes saab määravaks seadme vastupidavus, jooksvad kulud, kuivatamise kiirus ning kvaliteet – nagu ütlevad meie kliendid.