Lintkuivati 1003 PREMIUM

Lintkuivati 1003 PREMIUM

SUURIMA KOGUSE SOOJUSENERGIA SÄÄSTMISEKS

Kuivatamise kulutegurid

Puiduhakke ja hakke kuivatamise suurimaks kuluteguriks on soojusenergia kulud. Need ületavad investeerimis- ja finantseerimiskulusid kordades.

Tavaline lintkuivati vs. MÜHLBÖCK lintkuivati 1003 PREMIUM

Kasutades lintkuivatit 1003 PREMIUM, võivad kulud soojusenergiale väheneda enam kui poole võrra.