Soojuseregenereerimine

Pane jääksoojus enda heaks tööle
Sissejuhatus
Välisõhu / kasutatud õhu kasutamisel kuivatamiseks tuleb läbi avatud klappide kuivatisse sisenevat külma õhku soojendada. Soojenenud õhk suunatakse seejärel läbi puiduvirna, kus see imab puidust niiskust. Osa sellest soojast ja niiskest õhust suunatakse seejärel läbi vastaspoole klappide väliskeskkonda.
Kuid sellises tavapärases konstruktsioonis peituvad ka järgmised puudused.

  • Külma õhu soojendamine võib tekitada arvestatavaid tippkoormusi ja mitme kuivati kasutamisel viia mõningatel juhtudel küttesüsteemi tõrgeteni. See võib põhjustada kuivatamisprotsessi pikenemist ja isegi laadungi/partii värvi muutumist.
  • Kasutatud soe õhk suunatakse atmosfääri, ilma et seda mingil viisil enam kasutataks.

Lahenduseks on soojuse taaskasutamine
Enne kuivatist väljumist, läbib kasutatud soe õhk soojusvaheti, kus see soojendab sisenevat külma õhku. Nii saab juba soojendatud õhku teist korda ära kasutada.

See pakub järgmisi eeliseid

  • Energiakulu väheneb 10–20% sõltuvalt aastaajast.
  • Tippkoormused vähenevad kuni 30%.
  • Katelt kasutatakse paremini ja ühtlasemalt.
  • Kuivatid töötavad vaiksemalt, sest soojuse taaskasutamine mõjub müra summutavalt.
  • Katelt saab kasutada siis, kui selle võimsusest kuivatite kogutarbeks ei piisa, sest soojuse taaskasutamine vähendab süsteemi soojusnõudlust.

Erinevad soojusregeneerimis süsteeme pakume ainult Mühlböck kambritele.