Kuivati juhtseade K5

Uus põlvkond

Harjumuspärane Windowsi standardit järgiv ülevaatlik töölaud tagab programmi mugava, hõlpsa käsitsemise, sest saate toimingutega intuitiivselt, ilma pikema sisseharjutamiseta hakkama. Tänu kogemustele, mis on saadud kogu maailmast rohkem kui 10 000 kuivatuskambri kasutuselevõtmisel ning tuginedes uusimatele Mühlböcki uurimus- ja arendustöö tulemustele haldab uus juhtseade K5 Teie kuivatuskambrit (-kambreid) optimaalselt. K5 sobib erineva suurusega ettevõtetele, ükskõik, kas tegu on ühe või neljakümne kuivatusseadmega ühes asukohas.

Tänu ülitäpsetele mõõtetulemustele ja vastavalt kuivatusprogrammile kohandab juhtseade K5 jooksvalt optimaalsed ettenähtud väärtused kuivatiparameetritele vastavaks ning reguleerib küttesüsteemi tööd, niiskuse lisamist ja vähendamist, ringleva ja väljuva õhu kogust.Seeläbi saavutatakse tõhusalt, energiasäästlikult ja ohutult kuivatile vajalik sisekliima.

Peale selle jälgib K5 pidevalt kõiki piirnäitajaid. Kõrvalekallete ilmnemisel edastab K5 kiire ja selge teate või reageerib iseseisvalt.

Olenevalt kasutaja nõuetest ja tema programmi kasutuspiiranguteston võimalik kasutajaliidest kuvada kasutajapõhiselt.

 • Seadistada igale kasutajale erineva piiranguga kasutusõiguse Kuivatusmeister, Staabeldaja, Tõstukijuht
 • Automaatjuhtseadme lihtne ja arusaadav käsitsemine
 • Võimalik seadistada ekraani kuvapilti kasutajapõhiselt.
 • Salvestised selle kohta, kes milliseid toiminguid teostas

(Tracking&Tracing)

 • Automaatne sisse- ja väljalogimine

Tänu Ethernet-võrgule võimaldab süsteem juhtseadet ühendada erinevate liidestega

 • ERP-süsteemide liidesed
 • juhtimine mobiilsete sidevahendite abil (Smartphones)
 • Visualiseerimine erinevatel arvutitel
 • Võimalik kuvada (visualiseerida) ka väljaspool ettevõtet(näit. internetiühenduse abil)
 • Näit. ülevaade huvipakkuvatest müügitulemustest müügiosakonnale
 • näit. protsessioleku info juhtseadme kasutajale
 • Kuivatuskambrite koormus/ Täiteajad kuivati meistrile
 • Võimaldab igal ajal kaughooldust interneti teel kuni SPS-juhtimiseni
 • Juhtseadme tarkvarauuendused läbi interneti
 • Autautomaatteade e-kirjaga või SMSiga