Hügromeeter

Termo-Hügrometriga on võimalik määrata temperatuuri, suhtelist õhuniiskust ja
EMC -(UGL) tasakaaluniiskust ruumis. Vasakul skaalal õhutemperatuur, paremal suhteline õhuniiskus ja osutite ristumiskoht näitab antud ruumis olevat tasakaaluniiskust. (Antud pildil on temperatuur 26°C, suhteline õhuniiskus 62% ja tasakaaluniiskus 11% ) Hügroskoopsetel materjalidel on omadus siduda ümbritsevast õhukeskkonnast niiskust. Mida madalam on materjali niiskusesisaldus (tasakaaluniiskus), seda rohkem suudab materjal keskkonnast niiskust siduda. Materjali hügroskoopne omadus võimaldab siduda õhust üleliigse niiskuse ja defitsiidi korral selle sinna tagasi anda. Probleemid algavad siis, kui materjali niiskussisaldus ületab ruumi tasakaaluniiskuse.Toimub järelkuivamine, mille tulemusel tekivad lõhed, puit kaardub jne. Antud hügromeetriga saab operatiivselt reageerida, et ennetada probleeme.