Postitatud

Mühlböck ehitab uue tehase

Eberschwangis uue objekti ehitusega investeerib Mühlböck Holztrocknungsanlagen oma tootmisvõimsuse suurendamise ning teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri tugevdamisse. Uue hoone projekteerimisel on kesksel kohal ka kogu puidukuivatus professionaalide tooteportfelli keskmes olev jätkusuutlikkus ning ressursisääst. 

Mühlböck Holztrocknungsanlagen alustas novembris ehitustöid  Eberschwangis (Ülem-Austria). 2025. aasta alguseks ehitatakse Antieseni linnaossa uued tootmishallid, logistika- ja laopinnad ning kontorid pindalaga umbes 6500 m². Uus tehas – praeguse ettevõtte peakontori vahetus läheduses – hakkab kasutama tipptasemel tootmistehnoloogiad, et tagada innovaatilise ettevõtte jätkusuutlik kasv. “Meie tootmise ja halduse moderniseerimine ning sellest tulenev võimsuse kasv võimaldab meie ettevõttel oma toodangut suurendada,” ütleb Mühlböck Holztrocknungsanlageni tegevdirektor Richard Mühlböck. “Soovime optimeerida oma protsesse ja materjalivooge tehnoloogia kõrgeima tasemeni, et saaksime tagada tootmiseks vajaliku paindlikkuse ja luua uusi disaini võimalusi, mida meie turg nõuab.”

Keskenduge tõhususele ja innovatsioonile

Uue tehase keskseks osaks saab nüüdisaegne lehtmetalli tootmisliin. Edaspidi töödeldakse siin kõiki iga Mühlböcki kuivati alumiiniumist, roostevabast terasest ja terasest lehtmetall elemente ning valmistatakse automaatselt kõikide süsteemide jaoks ette. Uuenduslikud robootika rakendused toetavad rasket ja koormavat tööd. Samuti soovib Mühlböck ära kasutada digitaliseerimise ja Tööstus 4.0 potentsiaali ning tagada oma toodete sujuv ja tõhus valmistamine, sidudes omavahel masinaid, vähendades vahemaid ja vabastades ressursse rohkem väärtust loovateks tegevusteks. Teadus- ja arendustegevuse teema on Samuti pööratakse erilist tähelepanu uue objekti ehitamisel. Hästi varustatud teadus- ja arendustegevuse sektsioon on mõeldud Mühlböcki kõrge innovatsioonitaseme tugevdamiseks. “Selleks, et saaksime laiendada oma tehnoloogilise teerajaja rolli ja asjatundlikkust, tahame jätkata teadus- ja arendustegevuse teemat ning seeläbi tagada tulevikuks uuendused, mis on teinud meist tänaseks puidukuivatus tehnoloogia olulise tegija,” rõhutab Richard. Mühlböck. Eberschwangi puidukuivatusspetsialistid mõistsid juba varakult, et energiamahukaks puidukuivatusprotsessiks vajalikke ressursse tuleb minimeerida ning investeerisid oma energiasäästliku kuivatustehnoloogia edasiarendamisse juba ettevõtte rajamise algusest peale. Tänapäeval on Mühlböcki tehnoloogia ressursside säästmise, energiatõhususe ja kliimakaitse osas esirinnas.

Säästva ehituse kontseptsioon ja töötajatele orienteeritus 

Neid Mühlböcki filosoofia põhimõtteid ja põhielemente tuleb nüüd järjekindlalt rakendada uue objekti ehitus kontseptsioonis. Suurem osa uuest hoonest ehitatakse puidust; isegi tootmissaalis saavad lakke liimpuittalad. Suurema osa soojusest annab pelletküttesüsteem ning efektiivselt kasutatakse ära ka tootmisruumide heitsoojus. Katusele on kavandatud 400 kW võimsusega fotogalvaaniline süsteem ja paigaldatakse 20 elektriautode laadimisjaama. Ka uue tehase projekteerimisel lähtuti Mühlböcki tööjõu huvidest ja vajadustest juba inseneri protsessi algusest peale. Töökoha ergonoomikale ja ligipääsetavusele tuleb laialdaselt tähelepanu pöörata ning selles kontekstis rakendatakse mitmesuguseid struktuurseid meetmeid, nagu kaetud kauba vastuvõtuala või avarad salongid ja sanitaarruumid. Samuti suurendatakse oluliselt büroopinda võrreldes põhitehasega ning luuakse rohkem pinda koolituste ja tehnosiirde jaoks. Esimese sammuna hakkab uues Mühlböcki tehases tööle umbes 100 töötajat. Kuid uue koha projekteerimine võimaldab vajadusel ka tootmisala kiiret laiendamist, mille kogupindala on selleks otstarbeks umbes 6,5 hektarit.” Meie uus objekt Eberschwangis/Antiesenis on mõeldud jätkusuutlikuks investeeringuks meie ettevõtte tulevikku, tugevdada meie uuenduslikku jõudu ning kindlustada meie siseriiklikku ja rahvusvahelist turupositsiooni,“ ütleb Mühlböck. “See kasvusamm peaks kaasa aitama ka meie piirkonna edasisele arengule ja kindlustama jätkusuutlikke töökohti