Hakke kuivati

Puistematerjali kuivati

Usaldusväärse MÜHLBÖCK 603 tüüpi kuivatusprotsessiga pidevetteandega kuivati.

MÜHLBÖCKi puistematerjalikuivati tagab hakkepuidu ja puistematerjali ökonoomse kuivatamise kindlaksmääratud niiskustasemeni. Seeläbi pikeneb oluliselt materjali säilivusaeg ja suureneb kütteväärtus.

Puistematerjali etteanne ja kuivatamine toimub pideva protsessina:

  • transportööri abil otse tootmisliinilt
  • hoiumahutist

Energia efektiivne kasutamine

MÜHLBÖCKi puistematerjalikuivatit võib valikuliselt käitada:

  • soojuselektrijaamade ja koostootmisjaamade madalatemperatuurilise heitsoojusenergiaga (võimalik on vähemalt 50 °C sooja õhu otsene sissejuhtimine)
  • soojavee- ja kütteradiaatoritega (pealevoolutemperatuur vähemalt 50 °C kuni 115 °C)

Kõrgema pealevoolu- või sooja õhu temperatuuri korral kuivatusvõimsus suureneb.
Võimsustarve: 100 kW puistekuupmeetri kohta
Soojuse taaskasutamine võimaldab 25% võrra vähendada kuivatusprotsessi energiakulu.