Postitatud

Mühlböck ehitab uue tehase

Eberschwangis uue objekti ehitusega investeerib Mühlböck Holztrocknungsanlagen oma tootmisvõimsuse suurendamise ning teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri tugevdamisse. Uue hoone projekteerimisel on kesksel kohal ka kogu puidukuivatus professionaalide tooteportfelli keskmes olev jätkusuutlikkus ning ressursisääst. 

Mühlböck Holztrocknungsanlagen alustas novembris ehitustöid  Eberschwangis (Ülem-Austria). 2025. aasta alguseks ehitatakse Antieseni linnaossa uued tootmishallid, logistika- ja laopinnad ning kontorid pindalaga umbes 6500 m². Uus tehas – praeguse ettevõtte peakontori vahetus läheduses – hakkab kasutama tipptasemel tootmistehnoloogiad, et tagada innovaatilise ettevõtte jätkusuutlik kasv. “Meie tootmise ja halduse moderniseerimine ning sellest tulenev võimsuse kasv võimaldab meie ettevõttel oma toodangut suurendada,” ütleb Mühlböck Holztrocknungsanlageni tegevdirektor Richard Mühlböck. “Soovime optimeerida oma protsesse ja materjalivooge tehnoloogia kõrgeima tasemeni, et saaksime tagada tootmiseks vajaliku paindlikkuse ja luua uusi disaini võimalusi, mida meie turg nõuab.”

Keskenduge tõhususele ja innovatsioonile

Uue tehase keskseks osaks saab nüüdisaegne lehtmetalli tootmisliin. Edaspidi töödeldakse siin kõiki iga Mühlböcki kuivati alumiiniumist, roostevabast terasest ja terasest lehtmetall elemente ning valmistatakse automaatselt kõikide süsteemide jaoks ette. Uuenduslikud robootika rakendused toetavad rasket ja koormavat tööd. Samuti soovib Mühlböck ära kasutada digitaliseerimise ja Tööstus 4.0 potentsiaali ning tagada oma toodete sujuv ja tõhus valmistamine, sidudes omavahel masinaid, vähendades vahemaid ja vabastades ressursse rohkem väärtust loovateks tegevusteks. Teadus- ja arendustegevuse teema on Samuti pööratakse erilist tähelepanu uue objekti ehitamisel. Hästi varustatud teadus- ja arendustegevuse sektsioon on mõeldud Mühlböcki kõrge innovatsioonitaseme tugevdamiseks. “Selleks, et saaksime laiendada oma tehnoloogilise teerajaja rolli ja asjatundlikkust, tahame jätkata teadus- ja arendustegevuse teemat ning seeläbi tagada tulevikuks uuendused, mis on teinud meist tänaseks puidukuivatus tehnoloogia olulise tegija,” rõhutab Richard. Mühlböck. Eberschwangi puidukuivatusspetsialistid mõistsid juba varakult, et energiamahukaks puidukuivatusprotsessiks vajalikke ressursse tuleb minimeerida ning investeerisid oma energiasäästliku kuivatustehnoloogia edasiarendamisse juba ettevõtte rajamise algusest peale. Tänapäeval on Mühlböcki tehnoloogia ressursside säästmise, energiatõhususe ja kliimakaitse osas esirinnas.

Säästva ehituse kontseptsioon ja töötajatele orienteeritus 

Neid Mühlböcki filosoofia põhimõtteid ja põhielemente tuleb nüüd järjekindlalt rakendada uue objekti ehitus kontseptsioonis. Suurem osa uuest hoonest ehitatakse puidust; isegi tootmissaalis saavad lakke liimpuittalad. Suurema osa soojusest annab pelletküttesüsteem ning efektiivselt kasutatakse ära ka tootmisruumide heitsoojus. Katusele on kavandatud 400 kW võimsusega fotogalvaaniline süsteem ja paigaldatakse 20 elektriautode laadimisjaama. Ka uue tehase projekteerimisel lähtuti Mühlböcki tööjõu huvidest ja vajadustest juba inseneri protsessi algusest peale. Töökoha ergonoomikale ja ligipääsetavusele tuleb laialdaselt tähelepanu pöörata ning selles kontekstis rakendatakse mitmesuguseid struktuurseid meetmeid, nagu kaetud kauba vastuvõtuala või avarad salongid ja sanitaarruumid. Samuti suurendatakse oluliselt büroopinda võrreldes põhitehasega ning luuakse rohkem pinda koolituste ja tehnosiirde jaoks. Esimese sammuna hakkab uues Mühlböcki tehases tööle umbes 100 töötajat. Kuid uue koha projekteerimine võimaldab vajadusel ka tootmisala kiiret laiendamist, mille kogupindala on selleks otstarbeks umbes 6,5 hektarit.” Meie uus objekt Eberschwangis/Antiesenis on mõeldud jätkusuutlikuks investeeringuks meie ettevõtte tulevikku, tugevdada meie uuenduslikku jõudu ning kindlustada meie siseriiklikku ja rahvusvahelist turupositsiooni,“ ütleb Mühlböck. “See kasvusamm peaks kaasa aitama ka meie piirkonna edasisele arengule ja kindlustama jätkusuutlikke töökohti

Postitatud

Soojuse taaskasutussüsteem igale puidukuivatuskambri lahendusele

Igas tööstusharus on teenäitaja, kelle arendatud tooted on teistest alati sammu võrra ees. Puidukuivatite tootmises võib julgelt selleks pidada Austria firmat Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH, kus on enam kui 35 aasta jooksul valmistatud üle 12 500 erineva suurusega puidukuivatuskambri ettevõtetele kogu maailmas.

Mühlböcki eelistest räägib firma esindaja Eestis, A.M.A Systems juht Aare Randpere.

Mühlböck GmbH Austria

 

Mühlböck valmistab tõesti kuivatussüsteeme iga nõudluse ning vajaduse jaoks. Ettevõtte teadus- ja arendustegevuse osakond arendab juba aastakümneid järjepidevalt uusi kuivateid, et tagada innovaatiliste toodete kaudu klientidele nende töös paremat majanduslikku edu. „Mühlböck peab ühelt poolt oluliseks komponentide kõrget kvaliteeti, kiiret klienditeenindust ja kõigile kuivamist puudutavate küsimustele lahenduste leidmist. Põhiliseks tugevuseks ja eeliseks teiste tootjate ees on aga puidukuivatite kasutamisel tekkiv elektri- ja soojakulu kokkuhoid,” tutvustab Randpere.

Mühlböcki kuivatite spekter katab iga kliendi vajaduse:

• Traditsiooniline tõstukiga täidetav kuivati

• Kuivatuskanali ja täisautomaatse etteandesüsteemiga kuivati (Mühlböck Progressive)

• Ainulaadse õhuvahetussüsteemiga kuivatid, mis säästavad oluliselt energiat (Mühl­böck Type 1003, Type 603)

• Vähendatud soojuse ja elektritarbimisega kuivatid (Mühlböck Type 606/1306)

• Hakkpuidu ja puistematerjali kuivatid tööstuse kõrvalproduktide jaoks

• Kombineeritud aurukuivatid

• Vaakumkuivatud

• Modernseim tarkvara kuivatitega opereerimiseks (Mühlböck K5 Control System)

 

Mühlböck 1306 – erinevate võimsusklasside ja iga paksuse materjali kuivatamiseks

Mühlböcki üks viimaseid lipulaevu on mudel 1306, mida saab ehitada erinevate puuliikide, materjali paksuste ja kasutusotstarvete jaoks vastavalt klientide erinõuetele. Mühlböck 1306 säästab oluliselt energiat, tagades tänu ettevõtte arendatud ning patenditud õhu sisse- ja väljalaskesüsteemile ning kombineeritud soojustagastussüsteemile arvestatava energia kokkuhoiu. Eestisse on täna paigaldatud juba kaks esimest sellise lahendusega kuivatuskambrit.

Juhtseade K5 – 3D visuaaliga puidukuivatamise juhtimine

Uudne juhtimissüsteem K5 võimaldab puitu kuivatada sisuliselt kaugteel. K5 sisaldab kogu maailma kuivatusseadmetest saadud kogemusi, klientide tagasisidet ja Mühlböcki uurimis- ja arendustegevuse kogutud teadmisi ja oskusteavet. Juhtimissüsteem pakub erinevaid puidu kuivatamise tugivahendeid: tõhusat ja intuitiivset operatsioonisüsteemi saab kasutada arvutis, tahvelarvutis või isegi nutitelefoni rakenduses.

„Juhtimissüsteem K5 on valmis tänapäevasteks ja tulevasteks toiminguteks ning säästab klientide tööaega paljude abisüsteemide abil,” selgitab Randpere. „Näiteks välistab K5 valesti sisestatud andmed, korrigeerides need automaatselt vastavalt reaalsele olukorrale.”

Tänu ülitäpsetele mõõtetulemustele ja vastavalt kuivatusprogrammile kohandab juhtseade K5 jooksvalt optimaalsed ettenähtud väärtused kuivatiparameetritele vastavaks ning reguleerib küttesüsteemi tööd, niiskuse lisamist ja vähendamist, ringleva ja väljuva õhu kogust. Seeläbi saavutatakse tõhusalt, energiasäästlikult ja ohutult kuivatile vajalik sisekliima.

K5 juhtimissüsteem mida saab juhtida ka läbi tahvelarvuti ja nutitelefoni

 

Kuivati ost ei ole kulu, vaid investeering!

“Mühlböcki uuenduste eesmärk on muuta kliendid edukamaks. Selle saavutamiseks vähendatakse kuivamisaega, elektritarbimist ja soojusenergia kulu, et investeering tasuks end ära senisest palju kiiremini, vähendades samal ajal tegevuskulusid ja andes puidu kiirema läbilaskevõimaluse. Majanduslik efektiivsus on see, mida täna ettevõtted otsivad. Ja seda Mühlböcki tulevikule suunatud kuivatid ka pakuvad,” nendib Randpere.

Väga oluline on muidugi ka kuivatite kvaliteet. Kuivatuskambritel on tugev alumiiniumist konstruktsioon koos paksu-sektsiooniliste alumiiniumist siseseintega. Isolatsiooniks kasutatakse sünteetilise vaiguga immutatud, kuju mittemuutvat mineraalvilla. Välisvooderdus on alumiinium-trapetsprofiilidest, mis tagavad seina hea ventilatsiooni. Selline mitmekihiline konstruktsioon kompenseerib pingeid, mis tekivad välise ja sisemise temperatuuri suurest erinevusest, ning hoiab kambri püsivalt hermeetilisena.

Mühlböcki kuivatuskambrid on ehitatud väikseima detailini nii, et need töötavad probleemideta ka pikemas perspektiivis. See teeb kuivati ostust kulu asemel aastatepikkuse investeeringu hästitöötavasse ja vähendatud tegevuskuludega seadmesse. Olgu see okas- või lehtpuu – Mühlböck pakub alati efektiivsemat seadet!

Mühlböcki puidukuivatid pakuvad…

… kõige lühemat füüsikaliselt võimalikku kuivatamisaega

… puidu võimalikult head kvaliteeti

… elektrienergia minimaalset tarbimist

… soojusenergia minimaalset tarbimist

… kuivatamisaja pikendamiseta kasutada ära madala temperatuuriga soojusenergiat

… erinava suurusega kuivateid 30–1000 kuupmeetrini

… puiduhakke/saepurukuivateid saeveski kõrvalsaaduste jaoks

… kõige moodsamat kambr

Postitatud

Mühlböcki “Progressive kiln” madalaimate võimalike energiakuludega kanalkuivati

Üle 36 aasta on Mühlböck Drying Technology omaenda tehases Austrias tootnud puidukuivateid. Ettevõttesisene uurimis- ja arendusosakond töötab kogu aeg pingeliselt, et tagada Mühlböcki klientidele majanduslik edu.

See saavutatakse tänu kõrgeima kvaliteediga komponentide ja kaasaegseima tehnoloogia kasutamisele, oma klienditeeninduse ning lihtsa ja turvalise käitamisega. Teiselt poolt aitab kaasa potentsiaalne suur säästmine nende kuivatuskambrite elektri- ja soojusenergiatarbimiselt.

Mühlböcki “Progressive kiln” tüüp 1003 – Rubner Holzindustrie (Austria)

Üks suurimaid kulutegureid on puidu kuivatamisel soojusenergia, mis moodustab kuni 80% kuivatamise kogukuludest. Mühlböcki kuivatussüsteemis 1003, mida juba kasutatakse paljudes saeveskites, vähendatakse neid kulusid umbes poole võrra. Innovaatiline on siin see, et heitõhus olemas olevat energiat kasutatakse täielikult ära kuivatusprotsessis.

Energiasääst eelkõige

Kuna edu võtmeks on majanduslikult säästlikum kuivatamine, on kanalkuivatusseadme tootearendusel esiplaanile seatud just energia kokkuhoid.

MÜHLBÖCKi kanalkuivatusseadmetes toimub kuivatusprotsessi käigus muuhulgas pidevalt ventilaatori pöörlemissageduse automaatne reguleerimine.

MÜHLBÖCKi uurimis- ja arendusüksuses koostatud kuivatusprotsessi programmid tagavad optimaalse toimimise madalaimate võimalike energiakulude juures.

Sama oluline, kui on energia sääst, on ka kvaliteet

Võimalikest parim puidu kvaliteet, minimeeritud kahanemine, lõhede tekkimine ja perfektne värvus säästavad otseselt kliendi raha.

MÜHLBÖCK IntelliVent tasakaalustab algniiskuse erinevused ning tulemusena saavutatakse täpipealt soovitud lõppniiskus.

Kasutajasõbralik visualiseering

MÜHLBÖCKi kuivatusjuhtimise olulisimad tunnused on kasutajasõbralik ülesehitus, selge ja ülevaatlik esitamine ning kogu info edastus lihttekstina.

Täiusliku andmete kasutamise tagavad liidesed mobiilsete andmetöötlusseadmete jaoks ning erinevad ettevõtte kohtvõrguga ühendamise võimalused. Põhjalik dokumentatsioon ja laialdased analüüsivõimalused võimaldavad kliendile ka tõhusat kontrolli kuivatusprotsessi üle.

Uus „Progressive kiln“ vastab Rubner Holzindustrie suurtele nõudmistele

Kui Rubner Holzindustrie plaanis laiendada Austrias Rohr­bach an der Lafnitzi tehase olemasolevat kuivatusparki, siis oli see selge ülesanne Mühl­bö­cki kuivatamisspetsialistidele. Plaanidega lähemalt tutvudes selgus, et siin tuleks lahendada suuri väljakutseid. Olemasoleva soojusenergiaga tuleks suurendada võimekust kuivatada kuni 35 mm paksusega puitu suuremas koguses.

Samal ajal oli aga vaja täita ka kõrgeid kvaliteedinõudeid niiskuse hajumise ja puidu kvaliteedi puhul, nagu ka arvestada vaba ruumi olemasolu.

Hästi selge ja täpne graafiline esitus

Mühlböcki programmeerijad töötasid spetsiaalselt uue kanalkuivati jaoks välja omaenda juhtimissüsteemi, mis põhineb Siemensi uusimal tarkvaral. Selle põhiolemuslikud jooned on intuitiivne käitamine, nagu ka selge ja täpne graafiline esitus koos kogu teabe esitamisega lihtsas tekstiformaadis. Mobiilsete andmekogumisseadmete liidesed tagavad andmete täiusliku käitlemise.

Lisaks disainiti täielik ohutustehnoloogia kasutaja suurima võimaliku turvalisuse tagamiseks, võttes arvesse käitamise lihtsust.

Kindlustunne tehase toimimise ja täiusliku töötamise suhtes

Mühlböck suutis täita kõik nõudmised soojustagastusele tüübiga 1003 ja nüüd kasutatakse ka Austrias kõrgeid standardeid puidu kuivatamiseks tunnelkuivatites. „Me pole seda otsust tänaseni kordagi kahetsenud,“ kinnitas Rubneri juht pärast projekti valmimist.

Mühlböcki energiasäästlik “Progressive kiln” Põhja-Ameerika turu jaoks

Oma üle maailma rohkem kui 12 500 kuivatussüsteemist saadud kogemusega on Mühl­böck lisaks olnud 18 aastat ka Põhja-Ameerika turul. Nad on keskendunud oma kanalkuivatite edasisele arendamisele Põhja-Ameerika klientide nõuetele vastavalt.

Sedasorti jätkuva kuivatamise süsteemidelt – kombinatsioon koos soojustagastussüsteemiga 1003, mille ettevõte on suutnud luua, koos kambri konstruktsiooniga – loodetakse suurt edu toovat kasutajatele kui ka firmale Mühlböck nii Euroopas kui ka üle maailma.

Tänaseks on Mühlböcki eelnevalt pakutud lahendused jõudnud lepingusse, mis on sõlmitud Kanada New Brunswickis tegutseva ettevõttega Delco Forest Products Ltd. esimese Mühl­böcki “Progressive kiln“ tunnelkuivati 1003 paigaldamiseks Põhja-Ameerikas. Jääb vaid loota, et varsti paigaldatakse ka Eestisse esimene Mühlböcki kanalkuivati, mis meie kõigil naabritel juba olemas.

Postitatud

Ökonoomne juba põhimõttelt: õige energiatarbe ja kvaliteediga puidukuivatid

Kaks suurimat kulutegurit puidu kuivatamisel on soojus- ja elektritarve. Puidukuivatite üldise kulutõhususe hindamisel on oluliseks lisateguriks ka kuivatamise kvaliteet. 1306 PRO kuivatussüsteemi näol on Mühlböck (Eberschwang/Austria) töötanud välja süsteemi, mis ületab kõiki varasemaid süsteeme nii oma energiasäästlikkuse kui ka kuivatuskvaliteedi poolest.

“Meie innovatsioonide eesmärgiks on muuta kliendid edukamaks ja veelgi konkurentsivõimelisemaks. Selleks läheb vaja süsteeme, mis on töötatud välja spetsiaalselt meie klientide praeguseid ja tulevasi nõudmisi silmas pidades,” selgitab tegevjuht Richard Mühlböck koos Eesti turu eest vastutava Aare Randperega.

25% ja rohkemgi soojusenergiat säästev puidukuivati 1306 PRO

 

Puidukuivatid 1306 PRO kaks korda energiasäästlikumad

Lisaks madalamale energiatarbele on 1306 PRO puidukuivatite ainulaadse konstruktsiooni tõttu ka soojustarve 25% väiksem ja isegi rohkem, nagu väidavad kasutajad, ilma kuivatusprotsessile piiranguid seadmata.

See on saanud võimalikuks ühelt poolt tänu soojustagastussüsteemile, mis on sisse­puhke- ja väljalaskeõhu üksustes asuvate ventilaatoritega kombineerituna turul pakutavatest, võrreldavatest Classicu süsteemidest palju tõhusam. Sõltuvalt kuivatuspartiist ja välistemperatuurist on Mühl­böcki kinnitusel võimalik säästa ca 15%.

Täiendavad 10% soojussäästu saavutatakse kütteregistrite ning sissepuhke- ja väljalaskeõhu üksuste innovatiivse paigutusega, tänu millele kasutatakse kuumutatud õhk süsteemis 100% just kuivatamiseks. See ka eristab 1306 PRO kuivatuskambrit olemasolevatest süsteemidest, milles kuumutatud kuivatusõhk väljub õhuringlusega ühes suunas, ilma kasutamata.

Optimeeritud õhuvooluga täiuslik kuivatus­kvaliteet

Parima ja ühtlaseima kuivatustulemuse saavutamine on võimalik vaid siis, kui õhujaotus ja -vool hoitakse kuivatuskambris optimaalsena. Juba nimetatud aktiivne sissepuhke- ja väljalaskesüsteem kombineerituna optimeeritud õhuvooga ventilaatorite laba- ja haardealal, ventilaatorite optimaalne paigutus ja vertikaalselt paigaldatud kütteregistrid tagavad ühtlase õhuvoo läbi kõikide puiduvirnade 1306 PRO puidukuivatites.

“Välisspetsialistidega koostöös ning läbi viidud hulgaliste õhuvoolusimulatsioonide toel saavutas Mühlböcki teadus- ja arendusosakond lahenduse, mis tagab suurepärase õhujaotuse kogu virna ristlõikel ja seeläbi ühtlase kuivatuse,” ütleb Mühl­böcki müügijuht.

Spetsiaalselt valmistatud lahendused

See, mida Mühlböck on juba pikka aega praktiseerinud, st täpselt kliendi vajadusteks loodavate spetsiaalse konfiguratsiooniga kuivatussüsteemide valmistamist saab 1306 PRO süsteemiga veelgi täiuslikumalt rakendada.

Õhukestest, kõrgtehnoloogia nõuetele vastavatest pehmest okaspuupuidust toodetest kuni värvusele seatud erinõuetega lehtpuupuiduni. 1306 PRO puidukuivatid võimaldavad kombineerida kõrge tootlikkusega seadmestikku täiusliku kuivatus­kvaliteediga lahendusteks.

Tõhus ressursikasutus – ületades klientide ootusi

On ka mainitud, et puidu kuivatamise valdkonnas pole energiasäästlikkus üksnes majanduslik tahk, vaid ka äärmiselt oluline keskkonnakaitse aspekt. “Puidukuivatussüsteemide juhtiva tarnijana soovime müüa oma klientidele lahendusi, mis on ühest küljest ülimalt ökonoomsed, kuid samas funktsioneerivad sujuvalt ka 20 aasta pärast. Ressursside hoolika kasutamise teema muutub tulevikus üha olulisemaks ning oma puidukuivatiga 1306 PRO oleme astunud selles suunas esimese sammu,” lisab Aare Randpere.

Paljud kliendid nii Eestis kui ka välismaal on juba näidanud üles oma usaldust 1306 PRO kuivatuskambri suhtes ja võivad kinnitada selle süsteemi säästlikkust, jõudlust ja kuivatusomadusi.

Seadme soetamisel ei ole kõige olulisem seadme ostu hind. vaid lõppkokkuvõttes saab määravaks seadme vastupidavus, jooksvad kulud, kuivatamise kiirus ning kvaliteet – nagu ütlevad meie kliendid.

Postitatud

Investeeri täna, teeni kasumit juba homme

Mühlböck on Austria perefirma, mis on asutatud 1981. aastal. Eesti turul ollakse aastast 2000.

Firma Mühlböck esindaja Eestis on A.M.A Systems OÜ

Tänu rahulolevatele klientidele on firma Eestis enim müünud puidukuivateid kui ükski teine tootja.

Pidev seadme täiendmine ja uute lahenduste otsimine on taganud ettevõttele ka suure rahvusvahelise tunnustuse alates Jaapanist kuni Lõuna Aafrikani k.a USA ja Kanada.

Firma Mühlböck tüüp 1306 kuivatuskambrid on varustatud maailmas unikaalse värske õhu sisse – väljalaske lahendusega, mis võimaldab küttekulude ja elektrienergia kokkuhoidu.

Otsustades Austria firma Mühlböck poolt patenteeritud viimase põlvkonna puidukuivatuse tehnoloogia 1306 kasuks säästad soojusenergiat, vähendad elektrikulu ja kiirendad kuivatusprotsessi.
Soojuse regenereerimise tüüp 1306 vähendab soojusenergia tarbimist ja tänu sellele eeldab väiksema võimsusega katla paigaldamist.

 

Küsi lisainfot:
Aare Randpere
tel. +372 50 78306
www.amasystems.ee