Mühlböck MB 8000

Kuivatuse juhtimine MB 8000 abil

Ülesanne…
…on garanteerida optimaalne kuivatusprotess. Eesmärgiks on minimeerida kuivatamise aega
ja rahakulu kuivatuskvaliteedis mööndusi tegemata. Intelligentne ning täisautomaatne kuivatuskambri juhtimine tagab ohutu kuivatuse ja säästab aega. Nii töötab MB8000 juhtimisprogramm pidevalt kontrollides kuivatuse kulgu. MB8000 avastab kõik kõrvalekalded kuivatusprogrammis koheselt ja annab sellest teada. Programmile võib liita ka lisamooduleid, et saaksid parima kuivatustulemuse.

IntelliVent®
Edukas kuivatamine tähendab lühima kuivatusaja jooksul maksimaalset voolu säästu. Ennast kiiresti tagasimaksev IntelliVent® vähendab kuivatuskambrite elektrivajadust 20 50% võrra säilitades samas puidu kvaliteedi ja kuivatamise aja. Olenevalt puiduliigist, paksusest ja kuivatuspakkide paigutusest töötavad ventilaatorid just nii kiiresti, kui see on vajalik kambris valitsevale kliimale, et vastavalt vajadusele jóutaks üleliigset niiskust kambrist välja viia.

IntelliPeak-T, energia manager
Kütmise ülekoormus on tuntud probleem ja kuivatuskambri ning energiavarustaja vahelise kokkuleppe puudumise tulemus. Kütmisvead ei ole ainult tüütud vaid võivad kalliks maksma minna. IntelliPeak-T, MB 8000, lisamoodul on Sulle abi pakkumas.
Energiahaldur tabab kiiresti ja täpselt energia puudumise olenemata sellest mitut kuivatuskambrit te kasutate. Superoritaan-jaotur jagab sooja vastavalt prioriteetidele erinevate kambrite vahel ja tagab sellega kambrite jätkuva töö ilma seisakuteta kaotades maksimaalset vähe ajas.

IntelliPeak-E
See on kontrollmoodul Mühlböck’ilt, mis vähendab elektrivarustuse tippkoormuse kohti ning muudab selle baaskoormuse varieerumise tulemusel ühtlaseks. Elektri tippkoormuspunkte ja maksumust vähendatakse kvaliteedis ja ajas mööndusi tegemata. Investeering, mis tasub ennast ruttu!

IntelliPilot
Teeb kindlaks puidu niiskuse ilma mõõtmiselektroodideta. Selle süsteemiga kasutatakse puidu keskmise niiskuse määramisel kogu puidu kogust. Sel moel sujub kuivatamine palju kergemini olles vastavuses kambri sisuga ja on täpsemini lõpetatav. See tõstab kuivatuse kvaliteeti ja kasvatab edu konkurentide ees. Sul pole vaja enam paigaldada niiskusmõõtmiselektroode ja sisestada kuivatusprogramme – sisestad ainult puidu tüübi, paksuse ja soovitud kvaliteedi ning IntelliPilot valib ise sobiva kuivatusprogrammi. Täpne kuivatuse lõppkuupäev on eenevalt kvaliteedi andmete põhjal välja arvutatud.
See lihtsustab tootmise planeerimist ja kindlustab õigeks ajaks kuivatuse lõpetamise. Nii on ka tunduvalt kergem planeerida tööd ja transporti oma materjalile.

Kõrgsurve niisutussüsteem.
Puidu kvaliteetse kuivatamise võtmesõnaks on efektiivne niisutussüsteem. Selle abil on kuivatusaega ja veekulusid võimalik vähendada miinimumini. Uue Mühlböck kõrgsurve niisutussüsteemiga toimub kambri niisutamine efektiivsemalt.See on tõeline alternatiiv auruga niisutamisele.
Sellel süsteemil on järgnevad eelised: Hoiab kokku veekulusid ja pihustite hoolduskulusid, Konditsioneerimine on efektiivsem isegi suure lõppniiskuse korral, mis parandab kuivatuskvaliteeti ja niiskuse ühtlasemat jaotumist, mis omakorda lühendab kuivatusaega ja aitab suurendada konkurentsivõimet.

Dual
Paralleelne tarkvaramoodul sisaldab palju Mühlböck’i kuivatamise “know-how’d”.Selle mooduliga on vóimalik kujundada vahelduvat kliimat nii, et saavutatakse vähene puidu niiskuse hajumine isegi kórge lóppniiskuse puhul.